Kontakt

Källparkens förskola

Johannesbäcksgatan 78 k
754 33 Uppsala

Sjukanmälan: 018-727 69 55

Öppettider:
07.00-17:00

Biträdande förskolechef

Synnevi Lewander

Förskolechef Vaksala

Lena Eriksson
20 september 2017