Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Veronica Eklund och nås på telefonnummer 018-727 69 55. 

3 maj 2016