Fotografering

Datum:
16 september

Startar: 00:00

Fotografen kommer hit för att ta gruppfoto. Vi återkommer om tid. Fråga personalen...